Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 - NĂM HỌC 2018 -2019

4/14/2019 8:53:26 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 - NĂM HỌC 2018 -2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 34    

(Từ ngày   15/4 đến ngày  19/4/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

15/4

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 ÂL)

Thứ Ba

16/4

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

  Đ/c Thảo: Đồng Phú

  Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

  Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy  học

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Tư

17/4

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

  Đ/c Thảo: Đồng Phú

  Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

(Dạy bù TKB của sáng thứ 2)

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Học

(Học bù TKB  sáng thứ 2)

 

Thứ Năm

18/4

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

  Đ/c Thảo: T. Hoan

  Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

  Đ/c Thảo: Đồng Phú

  Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

19/4

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: Giao ban

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Dạy học

Giao ban

SH CLB (SH bù của chiều thứ 6 tuần 33)

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Học

Sinh hoạt CLB CM

 

Lưu ý:  Có lịch thay đổi thì  thông báo sau

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình