Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 - NĂM HỌC 2018 - 2019

4/28/2019 8:58:17 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36 - NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 36    

(Từ ngày 29/4 đến ngày 03/5/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

29/4

Sáng

NGHỈ LỄ  

Chiều

Thứ Ba

30/4

Sáng

NGHỈ LỄ  

Chiều

Thứ Tư

01/5

Sáng

NGHỈ LỄ  

Chiều

Thứ Năm

02/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

 Đ/c Thảo: Thuận Hoan

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

03/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: Giao ban

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Dạy học

Giao ban

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chú ý: Ngày thứ bảy (04/5) dạy bù TKB ngày thứ hai (29/4)

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình