Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 - NĂM HỌC 2018 - 2019

5/4/2019 3:10:04 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37 - NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 37    

(Từ ngày   06/5 đến ngày  10/5/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

06/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học 

Kiểm tra KS các môn

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

Kiểm tra KS CM

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

  Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học 

Kiểm tra KS các môn

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

Kiểm tra KS CM

 

Thứ Ba

07/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

Kiểm tra KS các môn

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

Kiểm tra KS CM

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

  Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy  học

Kiểm tra KS các môn

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

Kiểm tra KS CM

 

Thứ Tư

08/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

 KSCL môn Toán + TV

khối 1-3

Dạy học khối 4-5

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

 KSCL môn Toán  + TV khối 1-3

Khối 4-5 : Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Chấm KT

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ

 

Thứ Năm

09/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

 KSCL môn Toán + TV

khối 4-5

Dạy học khối 1-3

 Đ/c Thảo: T. Hoan

 Đ/c Dung: Trung tâm

 KSCL môn Toán  + TV khối 4-5

Khối 1-3 : Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

Chấm KT

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

10/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

 KSCL môn TA lớp 5

Dạy học khối 1-4

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Thuận Hoan

Khối 5: KS

Khối 1-4: Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: Giao ban

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Dạy học

Giao ban

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Lưu ý:

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình