Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 - NĂM HỌC 2018 - 2019

5/21/2019 7:59:02 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39 - NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 39    

(Từ ngày   20/5 đến ngày  24/5/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

20/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

 

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

  Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học 

 

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Ba

21/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

 Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy  học

Tổng kết lớp

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

TK Lớp

 

Thứ Tư

22/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

 

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Chỉ đạo SHCM

Tổng kết tổ

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ 

 

Thứ Năm

23/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

 Đ/c Thảo: T. Hoan

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

Họp BTĐ

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

24/5

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: Giao ban

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Dạy học, hoàn thành hồ sơ

Giao ban

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Lưu ý:

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình