Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 - NĂM HỌC 2018 -2019

5/31/2019 5:38:42 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40 - NĂM HỌC 2018 -2019

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 40    

(Từ ngày  27/5 đến ngày  31/5/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

27/5

Sáng

Làm việc tại trung tâm

Chỉ đạo HS lao động

 Làm việc tại trung tâm

 Lao động theo khu vực

 

Chiều

Làm việc tại trung tâm

Làm hồ sơ

 Làm việc tại trung tâm

Nghỉ

 

Thứ Ba

28/5

Sáng

Chỉ đạo tổng kết học sinh

 Tổng kết HS

 Tổng kết HS

Tổng kết

 

Chiều

Làm việc tại trung tâm

Làm hồ sơ

 Làm việc tại trung tâm Nghỉ

 

Thứ Tư

29/5

Sáng

Làm việc tại trung tâm

Hội ý hội đồng

 Làm việc tại trung tâm Nghỉ

 

Chiều

Làm việc tại trung tâm

Làm hồ sơ

 Làm việc tại trung tâm Nghỉ

 

Thứ Năm

30/5

Sáng

Làm việc tại trung tâm

Làm hồ sơ

 Làm việc tại trung tâm Nghỉ

 

Chiều

Làm việc tại trung tâm

Làm hồ sơ

 Làm việc tại trung tâm Nghỉ

 

Thứ Sáu

31/5

Sáng

Làm việc tại trung tâm

Họp hội đồng

 Làm việc tại trung tâm Nghỉ

 

Chiều

Nghỉ

Nghỉ

 Nghỉ Nghỉ

 

Lưu ý:

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình