Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - NĂM HỌC 2019 - 2020

1/14/2020 8:25:33 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 - NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22 

(Từ ngày  12/01/2019  đến ngày 17/01/2020) 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/01

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm - Chào cờ

Chào cờ

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Chào cờ

Học

 

Chiều

Đ/c Lương:  Trực Thuận Hoan

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Ba

14/01

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Dạy học

Đ/c Thảo: THuận Hoan

Đ/c Dung: Trung tâm

Học 

 

Chiều

Đ/c Lương: Đại hội Chi bộ

Đảng viên Đại hội Chi bộ

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ

 

Thứ Tư

15/01

Sáng

Đ/c Lương:  Trực Trung tâm

 Dạy học

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học 

 

Chiều

Đ/c Lương:  Trực Trung tâm

Dạy học  (TKB chiều  thứ 3)

Đ/c Thảo:  Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học TKB chiều thứ 3

 

Thứ Năm

16/01

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Lương: trực trung tâm

Dạy học

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

17/01

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

Chiều

 Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Giao ban sau 16 giờ.

Dạy học, Giao ban, 

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

 *  Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, có thể điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp với tình hình thực tế

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình