Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 - NĂM HỌC 2019 - 2020

2/2/2020 8:41:36 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23 - NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 23 

(Từ ngày  03/02/2020  đến ngày 07/02/2020) 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

03/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm -  Chào cờ

Đ/c Trúc: Trực Đồng Phú - Chào cờ

Chào cờ

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Chào cờ

Học

 

Chiều

Đ/c Lương:  trực Trung tâm

Đ/c Trúc:  Trực Thuận Hoan

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Ba

04/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Vệ sinh

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc:  Trực Trung tâm

Vệ sinh, phun thuốc phòng dịch

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

nghỉ học

 

Thứ Tư

05/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Tổ dạy chuyên trực, vệ sinh

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương:  Trực Trung tâm

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Tổ dạy chuyên trực, vệ sinh

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Thứ Năm

06/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Tổ 1, 2 trực, vệ sinh

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Tổ 1,2 trực, vệ sinh

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

07/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Tổ 3,4 trực, vệ sinh

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

 

 Tổ 3,4 trực,  vệ sinh 

 

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

 *  Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, có thể điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp với tình hình thực tế

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình