Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động thư viện

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

4/21/2020 2:30:44 PM
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

                          PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HÓA                                                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÓA                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 09/KH-TH                                                                                     Đồng Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7

VÀ THAM GIA HỘI SÁCH ONLINE NĂM 2020

 

          Thực hiện Công văn số 1230/BGDĐT-GDTX ngày 09/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 721/SGD-GDTX-CN ngày 13/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 115/PGD ngày 15/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 116/PGD ngày 16/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Hội sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Trường Tiểu học Đồng Hóa xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7” và tham gia Hội Sách Online năm 2020, cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

         - Thông qua việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường .Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống xã hội.

         - Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, học tập; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh toàn trường. tôn vinh nét đẹp văn hóa học đường, hướng tới xây dựng xã hội học tập

         - Quảng bá cho văn hoá đọc và bảo vệ quyền lợi của những người làm sách chân chính và triển khai thực hiện việc phát triển văn hoá trong lĩnh vực thư viện với mục tiêu “ Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội nhằm góp phần xây dựng thế hệ đọc có hiệu quả trong tương lai”.

         - Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường.Thúc đẩy tinh thần học tập của toàn trường trong thời gian nghĩ học do dịch Covid 19 gây ra .

          - Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước như hiện nay, nên hoạt động chính của Ngày hội đọc sách năm nay là nhằm tuyên truyền, phát động phong trào đọc sách đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Vận động, khuyến khích toàn trường tham gia câu lạc bộ đọc sách trực tuyến qua mạng Facebook, Youtube...Tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con và hướng dẫn con học tập tại nhà góp phần duy trì phong trào học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

         2. Yêu cầu

          - Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường với các hoạt động của nhà trường.

          - Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 đảm bảo thiết thực với tình hình thực tiễn, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa đọc.

          II. NỘI DUNG

          1. Tổ chức “Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7”

         - Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động của Ngày sách Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh vận động CB, GV, NV, học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh COVID-19 qua hệ thống Email, SMS, Zalo của đơn vị và bằng các hình thức treo băng rôn, áp phích, pa nô.

         - Phát động phong trào đọc sách tới toàn thể CB, GV, NV, học sinh trong nhà trường; Tổ chức giới thiệu sách, hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và kỹ năng đọc, chọn sách cho phù hợp với tâm lí lứa tuổi, phù hợp với mục tiêu giáo dục bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với tình hình thực tiễn.

         - Vận động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các câu lạc bộ đọc sách bằng hình thức sử dụng mạng xã hội (facebook, youtube, … ) để tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ.

         - Tuyên truyền và khuyến khích phụ huynh đọc sách và hướng dẫn học tập cùng con tại nhà (đọc sách giấy, sách điện tử, học tập qua truyền hình, internet, …); hướng dẫn cho con biết sử dụng máy tính và các thiết bị điện tử để truy cập internet và tìm đọc những cuốn sách hay phù hợp với lứa tuổi.

         - Phát động, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động liên quan đến văn hóa đọc: “Cuốn sách đầu tiên”, “Điểm sách hay”… góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp phần phát triển văn hóa đọc, rèn luyện kĩ năng đọc và học suốt đời theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại.

         - Giới thiệu, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tìm kiếm, mượn đọc trực tuyến hoặc đăng ký để tải về trên máy tính cá nhân phục vụ cho học tập, nghiên cứu và công việc tại các kho tài liệu điện tử như Literacy Cloud, Scholatic, CommonSenses …

         - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công văn 111/PGD&ĐT ngày 13/4/2020 về việc tổ chức học trực tuyến trên Đài truyền hình Việt Nam.

          Thời gian triển khai: Bắt đầu từ ngày 16/4/2020 đến ngày 25/4/2020.

         2. Phát động cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, người lao động trong ngành, học sinh, học viên tham gia các sự kiện về Ngày Sách Việt Nam bằng hình thức trực tuyến; Tham gia Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 tại sàn
Book365.vn của Bộ Thông tin và Truyền thông.
          Thời gian: từ ngày 19/4/2020 đến ngày 20/5/2020.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          - Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội đọc sách, nêu lên vai trò và tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với cộng đồng nói chung và với nhà trường nói riêng.

         - Thông báo kế hoạch cho cán bộ, giáo viên toàn trường, các giáo viên chủ nhiệm chủ động tuyên truyền, vận động, khuyến khích phụ huynh học sinh tham gia đọc sách trực tuyến qua các trang mạng xã hội.

         - Sau khi đọc sách, các em lựa chọn những cuốn sách mà mình yêu thích nhất viết cảm nhận về sách mà mình đã đọc và gửi nộp cho GVCN để tập hợp, lưu giữ kết quả (Bài viết phải được trình bày sạch, đẹp).

         - Phụ trách thư viện hoàn thành các nội dung báo cáo hoạt động như kế hoạch.

                                                                                      

         

                                              HIỆU TRƯỞNG                                                                       PHỤ TRÁCH THƯ VIỆN

 

 

 

                                          Nguyễn Văn Lương                                                                            Trương Thị Dung

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình