Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động thư viện

NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 - TRƯỜNG TH ĐỒNG HÓA

4/27/2020 11:00:07 PM
NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 7 - TRƯỜNG TH ĐỒNG HÓA

         Thực hiện Công văn số 1230/BGDĐT-GDTX ngày 09/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 721/SGD-GDTX-CN ngày 13/4/2020 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trong các cơ sở giáo dục; Công văn số 115/PGD ngày 15/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7; Công văn số 116/PGD ngày 16/4/2020 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện Ngày Sách Việt Nam (21/4) và hưởng ứng Hội sách Online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7. Trường Tiểu học Đồng Hóa đã tuyên truyền, phát động phong trào đọc sách đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; Vận động, khuyến khích toàn trường tham gia câu lạc bộ đọc sách trực tuyến qua mạng Facebook, Youtube...Tuyên truyền, khuyến khích phụ huynh đọc sách cùng con và hướng dẫn con học tập tại nhà góp phần duy trì phong trào học tập, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Một số hình ảnh:

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình