Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 - NĂM HỌC 2019 -2020

3/9/2020 7:45:07 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28 - NĂM HỌC 2019 -2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28     

(Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

09/3

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

Tổ VP

làm vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

Nghỉ ở nhà

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Ba

10/3

Sáng

 

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

 

GV tổ 1,2

làm vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

Nghỉ ở nhà

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Tư

11/3

Sáng

 

Đ/c Lương: trực Đồng Phú

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

 

GV tổ 3,4

làm vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

Đ/c Lương: trực Đồng Phú

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

Nghỉ ở nhà

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Năm

12/3

Sáng

 

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

GV tổ 5

làm vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Thảo: Trung tâm

đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

Nghỉ ở nhà

Đ/c Thảo: Trung tâm

đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Sáu

13/3

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

 

GV tổ chuyên biệt

làm vệ sinh trường lớp.

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

Nghỉ ở nhà

 

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung:Trung tâm

 

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình