Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 - NĂM HỌC 2019 - 2020

3/22/2020 7:51:42 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 - NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

  TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  30  

(Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 27/3/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

23/3

Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

Tổ VP làm vệ sinh trường lớp.

 

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

Nghỉ ở nhà

Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh qua hệ thống công nghệ TT

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Ba

24/3

Sáng

 

 Đ/c Lương: trực Đồng Phú Đ/c  Trúc: trực Trung tâm

 

GV tổ 3,4 làm vệ sinh trường lớp.

 

  Đ/c Thảo: Đồng Phú

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

 Đ/c Lương: Dự phiên trù bị ĐHĐB Đảng bộ xã Đồng Hóa NK 2020-2025

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

Nghỉ ở nhà

Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

Đoàn Đại biểu dự phiên trù bị ĐHĐB Đảng bộ xã Đồng Hóa NK 2020-2025.

  Đ/c Thảo: Đồng Phú

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Tư

25/3

Sáng

 

 Đ/c Lương: dự ĐHĐB Đảng bộ xã Đồng Hóa NK 2020-2025

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

GV tổ 5 làm vệ sinh trường lớp.

Đoàn Đại biểu dự ĐHĐB Đảng bộ xã Đồng Hóa NK 2020-2025.

 

Đ/c Dung: Thuận Hoan

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 Đ/c Lương: dự ĐHĐB Đảng bộ xã Đồng Hóa NK 2020-2025

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

Nghỉ ở nhà

Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

Đoàn Đại biểu dự ĐHĐB Đảng bộ xã Đồng Hóa NK 2020-2025.

 

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Năm

26/3

Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

GV tổ 1,2 làm vệ sinh trường lớp.

 

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

Nghỉ ở nhà

Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh qua hệ thống công nghệ TT

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Sáu

27/3

Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

 GV tổ chuyên biệt làm vệ sinh trường lớp.

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

 Nghỉ ở nhà

 Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh qua hệ thống công nghệ TT

 

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung:Trung tâm

 

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình