Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 - NĂM HỌC 2020 - 2021

4/20/2021 9:34:45 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 - NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  32

(Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

19/4

   Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

Dạy học

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

  Chiều

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

Dạy học

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Đồng Phú

Học

 

Thứ Ba

20/4

  Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

Dạy học

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

  Chiều

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

Tổ chức Ngày Sách Việt nam

 Đ/c Thảo: Thuận Hoan

 Đ/c Dung: Trung tâm

Tham dự ngày Sách Việt nam

 

Thứ Tư

21/4

  Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

Nghỉ lể 10/3 âm lịch

 

 Đ/c Dung: Đồng Phú

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ lể 10/3 âm lịch

 

  Chiều

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

Nghỉ lể 10/3 âm lịch 

 Đ/c Dung: Trung tâm

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ lể 10/3 âm lịch

 

Thứ Năm

22/4

  Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

Dạy học

 Đ/c Thảo: Thuận Hoan

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

  Chiều

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

Dạy học

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

23/4

  Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

Dạy học

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

  Chiều

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

  Giao ban

Dạy học

Giao ban sau 16 giờ

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Đồng Phú

Học

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình