Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 - NĂM HỌC 2020 - 2021

4/27/2021 3:00:25 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 - NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

   TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  33

(Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

26/4

   Sáng

 Đ/c Lương: Tập huấn tại Đồng Hới

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

Dạy học

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

  Chiều

 Đ/c Lương: Tập huấn tại Đồng Hới

 Đ/c Trúc: trực trung tâm

Dạy học

 Đ/c Thảo: Trung tâm

 Đ/c Dung: Đồng Phú

Học

 

Thứ Ba

27/4

  Sáng

 Đ/c Lương: Tập huấn tại Đồng Hới

 Đ/c Trúc: trực trung tâm

Dạy học

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

  Chiều

 Đ/c Lương: Tập huấn tại Đồng Hới

 Đ/c Trúc: trực trung tâm

Dạy học

 Đ/c Thảo: Thuận Hoan

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Tư

28/4

  Sáng

 Đ/c Lương: Tập huấn tại Đồng Hới

 Đ/c Trúc: trực trung tâm

 

Dạy học

 

 Đ/c Dung: Đồng Phú

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Học

 

  Chiều

 Đ/c Lương: Tập huấn tại Đồng Hới

 Đ/c Trúc: trực Trung tâm

SHCM, HĐ CLB Cha mẹ, HĐ Trại đọc

 Đ/c Dung: Trung tâm

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Lớp 4B dự giờ, Khối 3 tham gia HĐ

 

Thứ Năm

29/4

  Sáng

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

Dạy học

 Đ/c Thảo: Thuận Hoan

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

  Chiều

 Đ/c Lương: trực Trung tâm

 Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

Dạy học

 Đ/c Thảo: Đồng Phú

 Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

30/4

  Sáng

   Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

      Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

 

  Chiều

   Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

      Nghỉ lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình