Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tổ 1-2

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 1 - 2 - NĂM HỌC: 2018 - 2019

9/18/2018 2:52:42 PM
DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 1 - 2 - NĂM HỌC: 2018 - 2019

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ 1 - 2 - NĂM HỌC: 2018 - 2019

           1- Lê Thị Quỳnh Giang               -  Tổ trưởng

           2- Trần Thị Đào Nguyên             - Tổ Phó

           3- Lương Thị Thu Nguyền         - Giáo viên

           4- Nguyễn Thị Tuyết Mai            - Giáo viên

           5- Trần Thị Hải Lý                       - Giáo viên

           6- Mai Xuân Khai                        - Giáo viên

          7- Nguyễn Thị Tuyết Nhung      - Giáo viên  

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình