Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2018 - 2019

12/18/2018 10:00:06 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 - NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  18     

(Từ ngày 17/12 đến ngày  21/12/2018)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/12

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Ba

18/12

Sáng

Đ/c Thơm, Đ/c Việt: Đón đoàn kiểm tra trường đạt Chuẩn quốc gia

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Tư

19/12

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Dạy học

Đ/c Dung: Đồng Phú

Đ/c Thảo: Trực trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm, Đ/c Việt:  Trực trung tâm

 GV tập huấn bảng tương tác

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ

 

Thứ Năm

20/12

Sáng

Đ/c Thơm, Đ/c Việt: TG Lễ trao tặng Thư viện  do Công ty Hon Đa tài trợ

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

21/12

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: Giao ban

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Dạy học

Giao ban

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

                          *. Ghi chú: Chiều thứ 2, sau tiết 3 toàn trường Tổng vệ sinh

                                       Sáng thứ 5: Lễ trao tặng Thư viện tiến hành lúc 8h30  - 9 h 30

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình