Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019

1/13/2019 9:37:47 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22 NĂM HỌC 2018 - 2019

PHÒNG GD & ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 22     

(Từ ngày 14/01 đến ngày 18/01/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

14/01

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

       Dạy học

 Đ/c Hoàn, đ/c Oanh tham gia thi  GVG

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

  Đ/c Việt: trực Đồng Phú

         Dạy học

 Đ/c Hoàn, đ/c Oanh tham gia thi GVG

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Ba

15/01

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

         Dạy học

 Đ/c Hoàn, đ/c Oanh tham gia thi GVG

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

 Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy  học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Tư

16/01

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

 Chỉ đạo sinh hoạt CM

 SHCM tại TT

Có mặt tại TT

 Nghỉ

 

Thứ Năm

17/01

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Đồng Phú

Dạy học

Đ/c Thảo: T. Hoan

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Dạy học

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

Thứ Sáu

18/01

Sáng

Đ/c Thơm: trực Trung tâm

Đ/c Việt: trực Thuận Hoan

Dạy học

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Học

 

Chiều

Đ/c Thơm: Giao ban

Đ/c Việt: trực Trung tâm

Dạy học

Giao ban

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Học

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình