Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020

8/14/2019 8:06:54 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 - NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 1      

(Từ ngày 12/8  đến ngày 16/8/2019)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

12/8

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Lao động

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Lao động

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Thuận Hoan

Lao động

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Lao động

 

Thứ Ba

13/8

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Lao động

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Lao động

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Đồng Phú

Lao động

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Lao động

 

Thứ Tư

14/8

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Ổn định lớp, kiểm tra đồ dùng học tập

Đ/c Dung: Đồng Phú

Đ/c Thảo: Trực trung tâm

Ổn định lớp, kiểm tra đồ dùng học tập

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Ổn định lớp, kiểm tra đồ dùng học tập

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Ổn định lớp, kiểm tra đồ dùng học tập

 

Thứ Năm

15/8

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Ôn tập, 

Đ/c Thảo: Thuận Hoan

Đ/c Dung: Trung tâm

Ôn tập, 

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Thuận Hoan

Ôn tập, 

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Ôn tập, 

 

Thứ Sáu

16/8

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Ôn tập, 

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Ôn tập, 

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm.  Giao ban

Ôn tập, giao ban

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Ôn tập, 

 

             *  Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, có thể điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp với tình hình thực tế./.

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình