Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC 2019 - 2020

2/13/2020 8:45:59 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 - NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 24 

(Từ ngày  10/02/2020  đến ngày 14/02/2020) 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

10/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm -  

Đ/c Trúc: Trực Đồng Phú - 

Tổ 5 Trực, vệ sinh

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương:  trực Trung tâm

Đ/c Trúc:  Trực Thuận Hoan

Tổ 5 Trực, vệ sinh

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Nghỉ học

 

Thứ Ba

11/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Họp hội đồng

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc:  Trực Đồng Phú

Vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh

Đ/c Thảo:THuận Hoan

Đ/c Dung: Thuận Hoan

- Trồng hoa, làm vệ sinh

nghỉ học

 

Thứ Tư

12/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Làm kiểm định

 Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương:  Trực Trung tâm

lắp hệ thống nước cho HS vs phòng dịch

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Làm Kiểm định, lắp hệ thống nước cho HS vs phòng dịch

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

 

Thứ Năm

13/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Nghiên cứu, thảo luận SGK Lớp 1

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

- Trồng hoa, làm vệ sinh

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Nghiên cứu, thảo luận SGK Lớp 1

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

- Trồng hoa, làm vệ sinh

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

14/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

Nghiên cứu, thảo luận SGK Lớp 1

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

- Trồng hoa, làm vệ sinh

Nghỉ học

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm, 

Đ/c Trúc: Trực Trung tâm

 

 

Nghiên cứu, thảo luận SGK Lớp 1

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

- Trồng hoa, làm vệ sinh

Nghỉ học

 

 *  Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, có thể điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình