Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 - NĂM HỌC 2019 - 2020

2/18/2020 3:19:12 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25 - NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 25 

(Từ ngày  17/02/2020  đến ngày  21/02/2020) 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

17/02

Sáng + Chiều

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Lao động, làm vệ sinh.

- Làm hồ sơ kiểm định

Nghỉ học

 

Thứ Ba

18/02

Sáng + Chiều

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Lao động, làm vệ sinh.

- Làm hồ sơ kiểm định

Nghỉ học

 

Thứ Tư

19/02

Sáng + Chiều

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Lao động, làm vệ sinh.

- Làm hồ sơ kiểm định

Nghỉ học

 

Thứ Năm

20/02

Sáng + Chiều

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Lao động, làm vệ sinh.

- Làm hồ sơ kiểm định

Nghỉ học

 

Thứ Sáu

21/02

Sáng + Chiều

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, làm vệ sinh trường lớp.

- Làm hồ sơ kiểm định.

- Lao động, làm vệ sinh.

- Làm hồ sơ kiểm định

Nghỉ học

 

 

 *  Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, có thể điều chỉnh lịch công tác cho phù hợp 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình