Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 - NĂM HỌC 2019 -2020

2/25/2020 4:07:55 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26 - NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN:  26     

(Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 28/02/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

24/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, vệ sinh trường lớp.

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

- Nghiên cứu SGK lớp 1 theo Chương trình GDPT năm 2018.

- Lao động, vệ sinh trường lớp.

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Ba

25/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

- Tổ 1,2 lao động, vệ sinh trường lớp.

- Họp chi bộ

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

- Tổ 1,2 lao động, vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Tư

26/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Đồng Phú

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

- Tổ 3,4 lao động, vệ sinh trường lớp.

- Nộp hồ sơ phần hành

Đ/c Dung: Đồng Phú

Đ/c Thảo: Trực trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

- Kiểm tra hồ sơ phần hành.

 

- Tổ 3,4 lao động, vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Dung: Đồng Phú

Đ/c Thảo: Trực trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Năm

27/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

- Kiểm tra hồ sơ phần hành.

 

- Tổ 5 lao động, vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Thảo: Thuận Hoan

đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

- Dự sinh hoạt Chi đoàn.

- Tổ 5 lao động, vệ sinh trường lớp.

- Chi đoàn sinh hoạt

Đ/c Thảo: Trung tâm

đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Sáu

28/02

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

- Kiểm tra hồ sơ phần hành.

 

- Tổ chuyên biệt lao động, vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: Giao ban

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

- Kiểm tra hồ sơ phần hành.

 

- Tổ chuyên biệt lao động, vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình