Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 - NĂM HỌC 2019 -2020

3/2/2020 7:07:24 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 - NĂM HỌC 2019 -2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  27      

(Từ ngày 02/3/2020 đến ngày 06/3/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

02/3

Sáng

Đ/c Lương tham gia Lễ ra mắt Công an xã Đồng Hóa

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

GV tổ 1,2

làm vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

- Kiểm tra hồ sơ phần hành.

Công đoàn

tập bóng chuyền

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Ba

03/3

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

ĐV làm VS trường lớp.

Họp chi bộ: Bầu bổ sung cấp ủy, Phó Bí thư chi bộ (7h30’)

 

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

- Kiểm tra hồ sơ phần hành.

Công đoàn

tập bóng chuyền

Đ/c Thảo: Đồng Phú

Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Tư

04/3

Sáng

Đ/c Lương: trực Đồng Phú

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

- Kiểm tra hồ sơ phần hành.

 

GV tổ3,4

làm vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Dung: Đồng Phú

Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

- Kiểm tra hồ sơ phần hành.

Công đoàn

tập bóng chuyền

Đ/c Dung: Đồng Phú

Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Năm

05/3

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

 

GV tổ 5

làm vệ sinh trường lớp.

Đ/c Thảo: Thuận Hoan

đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

Công đoàn

tập bóng chuyền

Đ/c Thảo: Đồng Phú

đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Sáu

06/3

Sáng

Đ/c Lương: trực Trung tâm

Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

GV tổ chuyên biệt

làm vệ sinh trường lớp.

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

Đ/c Lương: Giao ban

Đ/c Trúc: trực Trung tâm

Công đoàn

tập bóng chuyền

Đ/c Thảo: Trung tâm

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

 


 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình