Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 - NĂM HỌC 2019 -2020

3/15/2020 8:37:15 PM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 - NĂM HỌC 2019 -2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29      

(Từ ngày 16/3/2020 đến ngày 20/3/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

16/3

Sáng

  Đ/c Lương: trực Trung tâm

  Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

Tổ VP + Chi đoàn

làm vệ sinh trường lớp.

 

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

  Đ/c Lương: trực Trung tâm

  Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

 Nghỉ ở nhà

 Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh qua hệ thống công nghệ TT

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Ba

17/3

Sáng

 

  Đ/c Lương: trực Trung tâm

  Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

 

   GV tổ 1,2 làm vệ sinh trường lớp.

 

  Đ/c Thảo: Đồng Phú

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

  Đ/c Lương: trực Trung tâm

  Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

  Nghỉ ở nhà

  Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

 Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh qua hệ thống công nghệ TT

  Đ/c Thảo: Đồng Phú

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Tư

18/3

Sáng

 

  Đ/c Lương: trực Đồng Phú

  Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

 

  GV tổ 3,4 làm vệ sinh trường lớp.

 

Đ/c Dung: Thuận Hoan

Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

  Đ/c Lương: trực Đồng Phú

  Đ/c Trúc: trực Trung tâm

 

  Nghỉ ở nhà

  Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

 Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh qua hệ thống công nghệ TT

  Đ/c Dung: Thuận Hoan

  Đ/c Thảo: Trung tâm

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

 Thứ Năm

19/3

Sáng

 

  Đ/c Lương: trực Trung tâm

  Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

  GV tổ 5 làm vệ sinh trường lớp.

 

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 

  Đ/c Lương: trực Trung tâm

  Đ/c Trúc: trực Thuận Hoan

 

  Nghỉ ở nhà

  Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

 Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh qua hệ thống công nghệ TT

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Trung tâm

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Thứ Sáu

20/3

Sáng

  Đ/c Lương: trực Trung tâm

  Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

 

  GV tổ chuyên biệt làm vệ sinh trường lớp.

  Đ/c Thảo: Trung tâm

  Đ/c Dung: Thuận Hoan

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

  Đ/c Lương: trực Trung tâm

  Đ/c Trúc: trực Đồng Phú

  Nghỉ ở nhà

  Hướng dẫn HS tự ôn bài ở nhà.

 Tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh qua hệ thống công nghệ TT

 

  Đ/c Thảo: Đồng Phú

  Đ/c Dung:Trung tâm

 

Nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình