Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Thời khóa biểu

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 - NĂM HỌC 2019 - 2020

4/11/2020 10:16:11 AM
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 - NĂM HỌC 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT TUYÊN HOÁ

TRƯỜNG TH ĐỒNG HOÁ

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN: 33    

(Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 17/4/2020)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Ghi chú

Thứ/Ngày

Buổi

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Học sinh

Thứ Hai

13/4

Sáng

 Đ/c Lương trực tại trường

  Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

 Trong tuần  Hội đồng lựa chọn SGK lớp 1 họp, thảo luận, lựa chọn SGK cho năm học 2020-2021.

 

Chiều

 Đ/c Trúc trực tại trường

  Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Thứ Ba

14/4

Sáng

 Đ/c Lương trực tại trường

  Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 Đ/c Trúc trực tại trường

  Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Thứ Tư

15/4

Sáng

 Đ/c Lương trực tại trường

  Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

Chiều

 Đ/c Trúc trực tại trường

  Làm việc tại nhà

Làm việc tại nhà

Thứ Năm

16/4

Sáng

 Đ/c Lương trực tại trường

  Làm vệ sinh trường lớp

  Hướng dẫn HS học ở nhà

  Đ/c Quyên trực tại trường

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 Đ/c Trúc trực tại trường

  Làm vệ sinh trường lớp

  Hướng dẫn HS học ở nhà

  Đ/c Thảo trực tại trường

Thứ Sáu

17/4

Sáng 

 Đ/c Lương trực tại trường

  Làm vệ sinh trường lớp

  Hướng dẫn HS học ở nhà

  Đ/c Quyên trực tại trường

Nghỉ học

do dịch bệnh Covid-19

 

Chiều

 Đ/c Trúc trực tại trường

 Làm vệ sinh trường lớp

 Hướng dẫn HS học ở nhà

  Đ/c Thảo trực tại trường

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình