Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tổ 5

KẾ HOACH TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 8 - TỔ 5

                     TRƯỜNG TH ĐỒNG HÓA

                                    TỔ 5:                

KẾ HOACH TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 8

 

NỘI DUNG

I. CHUYÊN ĐỀ 1: TĂNG CƯỜNG KĨ NĂNG ĐỌC VIẾT CHO HỌC SINH TIỂU HỌC.

1. Mục tiêu:

- Phương pháp tăng cường kĩ năng đọc viết cho học sinh Tiểu học nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên trong việc thiết kế và tổ chức đa dạng các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục.

- Hoạt động đọc giúp học sinh thu nhận được lượng thông tin nhiều nhất, dễ dàng, thông dụng và tiện lợi nhất để không ngừng bổ sung nâng cao vốn hiểu biết vốn sống của mình. Thông qua hoạt động đọc, học sinh được mở rộng vốn hiểu biết về thiên nhiên, về đất nước, về cuộc sống con người, văn hoá, văn minh.

a. Dự kiến thời gian tổ chức: Ngày 22/8/2018.

b. Người thực hiện: Trương Thị Hương

c. Địa diểm: Tại phòng học lớp 5B.

d. Thành phần tham dự:  Tất cả các GV trong tổ.

II. CHUYÊN ĐỀ 2: BẦU TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

*Tiêu chuẩn:

- Tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín với đồng nghiệp, học sinh.

- Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp nhân viên trong tổ biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử.

- Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành, (phối hợp) tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức, đánh giá, xếp loại để khen thưởng và kỷ luật nhân viên thuộc tổ mình quản lý.

a. Dự kiến thời gian tổ chức: Ngày 29/8/ 2018.

b. Người thực hiện: Trương Thị Hương

c. Địa diểm: Tại phòng học lớp 5B.

d. Thành phần tham dự:  Tất cả các GV trong tổ.

                                                                                                                                                                                                                  TM/TCM:

                                                                                                                                                                                                                Tổ trưởng

                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                       Trương Thị Hương

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình