Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tổ Dạy chuyên

KẾ HOACH TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 9 - TỔ DẠY CHUYÊN

Trường TH Đồng Hóa

Tổ: Dạy chuyên

Kế hoạch chuyên môn tháng 9

 

I. Đánh giá hoạt động tháng 8:

1.T­ t­ưởng chính trị:

- Các đồng chí trong tổ tập trung đúng thời gian quy định.

- Làm vệ sinh các lớp học , sân trường, bồn hoa.

- Làm tốt công tác điều  tra phổ cập và cập nhật vào sổ.

- GV đó tuyờn truyền hs mua đầy đủ sách vở, dụng cụ học tập và áo quần đồng phục.

2.Chuyên môn:

-Soạn giảng theo thông t­ 22

- Dạy học hoàn thành chương trỡnh tuần 2.

- Tuyên truyền sâu rộng ngày toàn dân đ­a trẻ đến tr­ờng, nhắc nhở học sinh về an toàn giao thông, phũng chống đuối nước.

- Làm tốt công tác đội cho ngày khai giảng năm học mới.

-Tham gia các lớp tập huấn đầy đủ và nghiêm túc.

* Tồn tại: Phần loa máy chuẩn bị cho khai giảng không được tốt .

II. Triển khai kế hoạch tháng  9:

 1. T­ t­ưởng chính trị:

- Tích cực học tập chính trị nơi c­ trú.

- Thực hiện nội quy, quy chế của ngành, nhà tr­ờng, nâng cao tinh thần phê và tự phê. đoàn kết trong nội bộ.

- Nhắc nhở học sinh về an toàn giao thông, phũng chống đuối nước.

     2. Chuyên môn:

-Triễn khai nghiêm túc các công văn chỉ thị hoạt động nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của các cấp.

- Nhận các loại văn phòng phẩm, m­ợn đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu phục vụ cho giảng dạy đầy đủ, nếu có gì thiếu báo cáo cho chuyên môn.

- Hoàn thành hồ sơ đầu năm học.

- Triễn khai soạn giảng Giáo án theo Thông T­ 22  một cách có hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc về quy chế chuyên môn ngay đầu năm học.

- Lên lịch báo giảng giảng dạy, dạy học theo ch­ơng trình.

- Tăng c­ờng ôn tập cho học sinh.

- Tổ chức họp tổ đầu năm nhằm phổ biến dự thảo kế hoạch của tổ, học kỳ I, Tháng 9, đăng ký chất l­ợng, thi đua.

- Phổ biến mọi nề nếp sinh hoạt của tổ và các chế độ báo cáo thông tin:

   + Ra vào lớp đúng thời gian quy định, sử dụng đúng quỹ thời gian trên lớp.

   + Lên lớp cần có sự chuẩn bị bài chu đáo.

   + Hồ sơ đầy đủ, soạn giảng chương trỡnh.

   + Thường xuyên dự giờ đúc rút kinh nghiệm        .

    +  Kiểm tra hồ sơ 1lần/ năm/GV

       3. Thực hiện dự giờ thăm lớp:

- Dự giờ thăm lớp thường xuyên để đúc rút kinh nghiệm.

- Th­ờng xuyên phối kết hợp chuyên môn tr­ờng, tổ trong công tác bồi d­ỡng thường xuyên, tham gia các hội thi của trường.

       4. Xây dựng hồ sơ sổ sách:

- Th­ờng xuyên tu bổ hồ sơ, cập nhật thông tin đầy đủ chính xác.

       5. Thực hiện các chuyên đề.

- Triển khai kế hoạch BDTX đ/c Phạm Thị Hiền.

        6. Các công tác khác :

- Tham gia lao đông tổng vệ sinh

- Dự lễ khai giảng năm học.

- Bám sát kế hoạch hoạt động của nhà tr­ờng để hoạt động.

 

                                                                                                                                              TMTCM

                                                                                                                                          TỔ TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                         PHẠM THỊ HIỀN

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình