Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tổ văn phòng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG - NĂM HỌC: 2018 - 2019

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG - NĂM HỌC: 2018 - 2019

                                                                               1- Trần Thị Hồng Quyên             -  Tổ trưởng

                                                                               2- Nguyễn Thị Thảo                      - Nhân viên y tế - TQ

                                                                               3- Nguyễn Thị Thơm                     - Hiệu trưởng

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Đồng Hóa – Tuyên Hóa - QB
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3825441
Trường tiểu học Đồng Hóa
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình